תבנית:QM06D15Y2006

"האושר לעולם אינו יציב; הוא אינו אלא הפוגה של הדאגה." ~ אנדרה מורוא