תבנית:QM06D16Y2006

"עדיף להיות נפגע על מה שאתה מאשר להיות נאהב על מה שזה לא אתה." ~ קורט קוביין