תבנית:QM06D20Y2006

"נשים, אי אפשר לחיות איתן, אי אפשר לשלוח את כולן לקנדה." ~ אל באנדי בתוכנית נשואים פלוס