תבנית:QM06D23Y2006

"אנחנו במסלול בלתי נמנע אל עבר חופש ודמוקרטיה - אבל זה יכול להשתנות." ~ דן קווייל