תבנית:QM06D24Y2006

"אישה שמנה נכנסה לחנות נעליים היום, היא הייתה כל כך שמנה ששלוש נשים שמנות קטנות חגו במסלול לוויני סביבה." ~ אל באנדי בתוכנית נשואים פלוס