תבנית:QM06D26Y2006

"טוב יותר ליפול מן הרגליים מאשר ליפול באמצעותה של הלשון." ~ זנון מקיטיון