תבנית:QM06D27Y2006

"אילו הרומאים היו חייבים ללמוד לטינית הם לא היו מוצאים זמן לכבוש את העולם." ~ היינריך היינה