תבנית:QM06D30Y2006

"אין זה משמש דבר להיות חזק בפני המוות ובפני האהבה." ~ פתגם ספרדי