תבנית:QM06D7Y2006

"עשיר הוא מי שיודע לשלוט בתשוקותיו." ~ סעדי