תבנית:QM06D9Y2006

"האמת יורה את דרכו, ומה שלא יעשה השכל יעשה הזמן" ~ הרב אברהם יצחק הכהן קוק בספר אורות