תבנית:QM07D10Y2007

  1. "צריך לחשל את הברזל כאשר הוא לוהט."