תבנית:QM07D12Y2007

ויהיה זה לך, אדוני הנשיא, שאני אצעק זאת, את האמת הזאת, עם כל הכוח ושאט הנפש של אדם ישר. ~ אמיל זולא במכתבו לנשיא צרפת בעקבות פרשת דרייפוס