תבנית:QM07D16Y2006

"בפוליטיקה, טיפשות היא אינה מגרעת." ~ נפוליאון בונפרטה