תבנית:QM07D17Y2005

- "היה נגר. בנה משהו בעל ערך. התחל בעצמך." ~ ~אבא היה נגר מאת קני קמפ.