תבנית:QM07D17Y2006

"ההיסטוריה חוזרת על עצמה. קודם כטרגדיה ואחר כך פארסה." ~ קרל מרקס