תבנית:QM07D18Y2005

"בתקופתנו העבדות הגיעה לשיאה בצורת שכר עבודה." ~ ג'ורג' ברנרד שו