תבנית:QM07D20Y2005

"האם האדם הוא טעות אומללה של האל, או האם האל הוא טעות אומללה של האדם?" ~ פרידריך ניטשה