תבנית:QM07D22Y2005

"מהו הלקח? לא להתפתות לעיסקאות בשטח, אחרת אתה אוכל אותה, אוכל אותה חזק, ואוכל אותה בגדול" ~ זהו זה מתוך הפרק: בשידור משוטר.