תבנית:QM07D23Y2005

- "מספיקה הידיעה שהיו בחירות. הבוחרים לא מחליטים דבר, סופרי הקולות- כן." ~ יוסיף ויסריונוביץ' סטלין