תבנית:QM07D25Y2005

- "מדע ללא אמונה הוא צולע, אמונה ללא מדע היא עיוורת." ~ אלברט איינשטיין