תבנית:QM07D25Y2006

"יורם גאון? יורם טמבל!" ~ אילן מתוכנית הטלוויזיה קרובים קרובים