תבנית:QM07D26Y2005

- "סנונית אחת לא מבשרת את בוא האביב" ~ פתגם עברי