תבנית:QM07D26Y2006

"סופו של איש האמת להגיע לכלל הכרה שהוא משקר כל ימיו" ~ פרידריך ניטשה