תבנית:QM07D27Y2005

- "אל תפחד להיות מושלם, לעולם לא תשיג זאת." ~ סלבדור דאלי