תבנית:QM07D27Y2006

"הדמוקרטיה היא הגנת האדם מפני ממשלת מדינתו." ~ ישעיהו ליבוביץ