תבנית:QM07D29Y2005

- "'ניסיון', הוא השם שכולנו נותנים לשגיאותינו" ~ אוסקר ויילד