תבנית:QM07D31Y2006

  • "תגיד מה שתרצה על הנציונל-סוציאליזם, לפחות זה אתוס" ~ וולטר בסרט ביג לבובסקי מסביר למה נאציזם עדיף על ניהיליזם