תבנית:QM07D3Y2006

"העייפות הורסת את הגוף והדאגה הורגת את הנפש." ~ פתגם ערבי