תבנית:QM07D7Y2006

"שקר אם אשתך מתעוררת, שקר אם בטנך כואבת, שקר אם אתה חושב שהיא מזייפת. שקר, מכור נעליים, שקר." ~ אל באנדי, נשואים פלוס