תבנית:QM08D10Y2005

- "לאדם לעיתים דרושה חולשה כדי להצליח בחיים" ~ מוריס מטרלינך