תבנית:QM08D10Y2007

"כבד את-אביך, ואת-אימך--למען, יאריכון ימיך, על האדמה, אשר-ה' אלוהיך נותן לך" ~ תנ"ך, ספר שמות, פרק כ' פסוק 11