תבנית:QM08D11Y2007

"אל-תבט אל-מראהו ואל-גבוה קומתו כי מאסתיהו: כי לא, אשר יראה האדם כי האדם יראה לעיניים, ויהוה יראה ללבב" ~ תנ"ך, ספר שמואל א', פרק טז' פסוק 7