תבנית:QM08D12Y2005

- "כמה אנשים חלשים מכירים בחולשתם, עד שהם משתמשים בה לטובתם." ~ לה רושפוקו