תבנית:QM08D12Y2007

"כול אשר בלבבך עשה: כי האלוהים, עימך" ~ תנ"ך, ספר דברי הימים, פרק יז' פסוק 2