תבנית:QM08D13Y2005

- "לאדם וחווה אבד גן עדן, רק משום שבא להם במתנה." ~ היבל