תבנית:QM08D13Y2007

"כי-אדם, לעמל יולד" ~ תנ"ך, ספר איוב, פרק ה' פסוק 7