תבנית:QM08D14Y2007

"מים רבים, לא יוכלו לכבות את האהבה, ונהרות, לא ישטפוה" ~ תנ"ך, ספר שיר השירים, פרק ח' פסוק 7