תבנית:QM08D15Y2005

- "הטבע הוא לבושו החי והנראה של אלוהים." ~ גיתה