תבנית:QM08D20Y2005

- "הכוח אינו מתבטא במכה חזקה או תדירה, אלא במכה נכונה." ~ אונורה דה בלזאק