תבנית:QM08D22Y2005

- "אלוהים נתן לאדם שתי אזניים ופה אחד כדי שיקשיב יותר וידבר פחות" אלברט איינשטיין