תבנית:QM08D22Y2007

המילה אמביציה היא תירוץ עלוב לכך שלא היה לך מספיק שכל להיות עצלן