תבנית:QM08D24Y2005

- "הדרך הטובה ביותר לחנך בני אדם היא לשמש להם דוגמא" אלברט איינשטיין