תבנית:QM08D25Y2005

- "לעולם אל תפריע לאוייב שלך בזמן שהוא עושה טעות" נפוליאון בונפרטה