תבנית:QM08D25Y2007

הטעות היא אנושית. הסליחה אלוהית.

(אלכסנדר פופ)