תבנית:QM08D27Y2005

- "מי שאינו מושפע מדמעות, אין לו לב" נפוליאון בונפרטה