תבנית:QM08D28Y2007

"טוב פת חרֵבה ושלוה בה, מבית מלא זבחי ריב" [שלמה המלך]