תבנית:QM08D2Y2005

- "אל תאפשר למה שאתה לא יכול, להפריע למה שאתה כן יכול." ~ ג'ון וודס