תבנית:QM08D31Y2007

"עשֵה מה שליבץ חפץ." ~ הסיפור שאינו נגמר מאת מיכאל אנדה