תבנית:QM08D3Y2005

- "השלטון המדיני הוא כוח מאורגן של מעמד אחד לדיכויו של מעמד אחר" ~ קרל מרקס