תבנית:QM08D6Y2005

- "לעולם אל תפריע לאויבך בזמן שהוא עושה שגיאות" ~ נפוליאון